Reception for fusion af CASA og Analyse & Tal

Kære venner, kunder og samarbejdspartnere

I er alle inviteret til reception i vores nye lokaler på Nørrebro
Tirsdag den 25. oktober kl. 15.30-17.30, Nannasgade 28, Schillerhuset, Nørrebro

Tjek også Facebook-event: ’Reception for fusion af CASA og Analyse & Tal’

30 år med kritiske samfundsanalyser

Faglig kvalitet

Forandring

Inddragelse

Udgivelser

Her kan du finde en række udvalgte udgivelser:

Social-Årsrapport-2015

Behandlingsulighed-2014

Social-Årsrapport-2014

Kontanthjælp-2013

Uddannelse-og-beskæft-2013

Udsatte-enlige-mødre-2013

Red-Barnet-2013

FTFernes-arbejdsmiljø-2006

Ydelser

Spørgeskema

Registerdata

Interview og workshops

Med 30 års erfaring udarbejder CASA undersøgelser, analyser og evalueringer af høj faglig kvalitet.

Vi er stærke i klassiske samfundsvidenskabelige metoder som spørgeskemaundersøgelser, registerdata, interview og workshops. Inddragelse og forandring er pejlemærkerne for vores arbejde. Det betyder, at vi i høj grad lytter til og inddrager både vores kunder og de målgrupper, vi undersøger, samt at vi rådgiver om, hvordan viden og analyser kan skabe forandring.

Om os

Heidi Sørensen
Sociolog
Heidi@casa-analyse.dk
+45 53 71 24 05

Henning Hansen
Økonom
heh@casa-analyse.dk
+45 50 42 59 54

Finn Kenneth Hansen
Økonom
fkh@casa-analyse.dk
+45 20 37 29 37

CASA er et kooperativt analysebureau med 30 års erfaring i analyse- og rådgivningsarbejde indenfor socialområdet, økonomi og beskæftigelse. I dag er vi både grundlæggere og unge, talentfulde kræfter; en kombinationen der gør, at vores kunder får analyser og rådgivning af højeste kvalitet. Vi er sat i verden for at skabe viden om sociale og økonomiske spørgsmål og bruger den viden til at skabe forandringer, der kommer vores kunder og deres målgrupper til gode.

Kontakt

CASA – Center for Alternativ Samfundsanalyse
Nannasgade 28
2200 København N

+45 53 71 24 05
casa@casa-analyse.dk

CASA – Center for Alternativ Samfundsanalyse