Tilføj til favoriter  E-mail side   
CASA - ANALYSE & TAL 
NANNASGADE 28
DK-2200 KØBENHAVN N

CASA's Nyhedsmail
CASA bidrager til samfunds-debatten ved at offentliggøre de rapporter vi udarbejder Download gratis rapporter
CASA er en non-profit erhvervsdrivende forening. Vi tilbyder konsulentbistand og udarbejder forsknings­baserede analyser.

CASAs formål er at medvirke til at skabe større viden i befolkningen om sociale, økonomiske og politiske samfundsspørgsmål

Nyt fra CASA


CASA arbejder med evalueringer, analyser og rådgivning. Aktuelt om:

Ny rapport: Hold øje med demens

Demens optager sindene blandt seniorer, men der er behov for, at blive bedre til at holde øje med, opspore og tale om demens. 

Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Analyse & Tal har lavet for CASA, som led i demens-projektet ”Kom Med ….opsporing og omhu i seniornetværket”.

Gennem interviews med medlemmer af FOAs seniorklubber har Analyse & Tal undersøgt hvordan frivillige fællesskaber kan være en platform til at opspore og tale om demens.                  

Én af konklusionerne er, at seniorklubmedlemmerne har berøringsangst overfor demente. Seniorklubmedlemmerne vil gerne tale om demens, men synes, det er svært. De savner viden om at afkode tegn på demens, hvordan sygdommen udvikler sig, og hvordan de kan være en støtte for demente.

Se flere konklusioner i den samlede rapport her (link til vedhæftede rapport)

 

SOCIAL ÅRSRAPPORT 2015

Social Årsrapport 2015 offentliggøres i dag. Siden 1999 har CASA og Socialpolitisk Forening udgivet Social Årsrapport. Social Årsrapport 2015 dokumenterer udviklingen på centrale sociale områder ved hjælp af analyser og statistik og stiller skarpt på sociale og socialpolitiske problemstillinger, som har tegnet det forgangne år.

Et flertal i folketinget har vedtaget en ny lav integrationsydelse til udlændinge og et kontanthjælpsloft, der blandt andet skruer ned for ydelserne og op sanktionerne.
Social Årsrapport 2015 sætter fokus på, hvad de nye reformer betyder og ser socialpolitikken i et større perspektiv.

Samlet set peger artikler og analyser i denne udgave af Social Årsrapport på, at der sker en udhuling af den traditionelle danske socialpolitik, der har været en af samfundets grundpiller. Man ser i dag i stigende grad socialpolitik brugt som et instrument til at få folk i arbejde, hvorved hele forsørgelsestankegangen er ved at forsvinde. Hvis man vælger at sænke ydelserne, må man forvente, at ulighed, fattigdom og afsavn stiger.

Social Årsrapport udgives i et samarbejde mellem Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA og Socialpolitisk Forening.

Fattigdom
I EU diskuteres måling og bekæmpelse af fattigdom. Der indsamles standardbudgetter i EU-landene og CASA står for arbejdet med det danske standardbudget.

Standardbudget og minimumsbudget
CASA fornyer det danske standardbudget fra 2001 for Rockwool Fondens Forskningsenhed med henblik på et nyt minimumsbudget. Minimumsbudgettet skal bruges til en undersøgelse af børnefattigdom og til en afgrænsning af fattige.

Sundhed
CASA gennemfører metodeudviklingsprojektet ”Kom med - opsporing og omhu i seniornetværket." Projektet skal fastholde personer, der viser tegn på demens, til fortsat at være aktive og bevare deres netværk. Målgruppen er medlemmer af FOAs Seniorklubber der vil virke som ressourcepersoner.

CASA laver for PenSam en effektmåling af redskabet ”Din Stifinder”. Det er et arbejdsfastholdelsesprojekt, som skal afprøve redskaber med henblik på at reducere antallet af PenSam-medlemmer, der går på førtidspension.

Seneste rapporter fra CASA


16.13.15 Social Årsrapport 2015: Socialpolitik, reformer og tryghedNyheder

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling 2016 tirsdag d.24. maj kl.16.30 som afholdes på Vesterbrogade 124 B 3. sal. Se indkaldelse her

Der er følgende forslag til generalforsamlingen. Se dem her

Bestyrelsen har udarbejdet følgende skriftlige beretning. Læs beretningen her


Social Årsrapport
fastslår, at 2015 var et trist år for socialpolitikken, de syge og de arbejdsløse.

Rapporten peger på, at den nye integrationsydelse, kontanthjælpsreformen og manglende løsninger på sociale problemer vil få fattigdommen, uligheden og afsavnene i samfundet til at stige.
Eksperter advarer om, at trygheden forsvinder fra det danske velfærdssystem, hvis udviklingen fortsætter.
Læs hvad Finn Kenneth Hansen fra CASA udtaler til Politiken om Social Årsrapport 2015 her                                 

CASA har deltaget i forskningsprojekt ”Konsekven­serne af de laveste sociale ydelser” finansieret af Rådet for Socialt Udsatte. Der er kommet seks rapporter og projektet er afsluttet med bogen ”Fattigdom, afsavn og coping.” som er udkommet på Hans Reitzels Forlag januar 2015.

Artiklen "Ulighedsproblemer i sygdomsbehandling" fra Søren Geckler i Tidsskrift for Socialpolitisk Forening peger på en række ulighedsproblemer der møder de ressourcesvage patienter, som er blevet behandlet for apopleksi (blodprop og blødning i hjernen) mellem 2010 og 2012. Artiklen bygger på rapporten "Afdækning af uligheder i behandling" af Søren Geckler og Henning Hansen, CASA 2014Copyright © www.casa-analyse.dk - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!