Tilføj til favoriter  E-mail side   
CENTER FOR ALTERNATIV
SAMFUNDSANALYSE

VESTERBROGADE 124B, 3.TH 
DK-1620 KØBENHAVN V

FIND OS HER

CASA's Nyhedsmail
CASA bidrager til samfunds-debatten ved at offentliggøre de rapporter vi udarbejder Download gratis rapporter
CASA er en non-profit erhvervsdrivende forening. Vi tilbyder konsulentbistand og udarbejder forsknings­baserede analyser.

CASAs formål er at medvirke til at skabe større viden i befolkningen om sociale, økonomiske og politiske samfundsspørgsmål

Nyt fra CASA


CASA arbejder med evalueringer, analyser og rådgivning. Aktuelt om:

Kontanthjælp - Minimumsindkomster og fattigdomgrænser i Danmark og EU Projektet foregår i samarbejde med EAPN, og er finansieret af EU-kommissionen. Formålet er at undersøge om landenes minimumsindtægter er tilstrækkelige for alle, som ikke kan forsørge sig selv.

Funktionelle lidelser og arbejds­marked. Projektet er finansieret af TRYG-fonden.

CASA gennemfører for Pensam en effektmåling af redskabet Din Stifinder.

Afdækning af socioøkonomisk ulighed i behandling i sundhedsvæsenet. Projektet er støttet af Rockwoolfondens Forskningsenhed, Hvidovre Hospital og Sygehus Vendsyssel. 

CASA deltager i et større forskningsprojekt med Sociologisk Institut, Ål­borg Universitet og Roskilde Universitetscenter med fokus på Konsekven­serne af de laveste sociale ydelser finansieret af Rådet for Socialt Udsatte. 

I samarbejde med Faglige Seniorer og Skovskolen står CASA for projektet; Senior Naturguider – som har til formål at skabe gode oplevelser i naturen for både krop og sind. Projektet er finansieret af Friluftsrådet og EGV Fonden. 

EFTERLYSNING: Helsefonden ønsker en undersøgelse af Børn i misbrugsfamilier, og CASA søger kommuner hertil.

Seneste rapporter fra CASA


03.11.14 Afdækning af uligheder i behandling
19.02.14 Modtagere af overførselsindkomst har større helbredsproblemer
23.01.14 Minimumsindkomster og fattigdomgrænser i Danmark og EU
05.12.13 Social Årsrapport 2013: Ulighed
08.10.13 Natur og sociale indsatser - Evaluering af familieklubber i Red Barnet
03.10.13 HOTSPOT - Uddannelse og beskæftigelse for unge på Nørrebro
25.06.13 Udsatte enlige mødre
25.01.13 Afsavn og indkomst - Afsavn i et fattigdomsperspektiv


CASA aktuelt

13-11-2014 Søren Geckler i DR Detektor om ulighed i behandling

04-11-2014 Kronik i Politiken: Sundhedsvæsenet er vredet pilskævt

03-11-2014 Afdækning af uligheder i behandling. Rapporten kan downloades her

20-10-2014 CASA præsenterer Richard Wilkinson i samarbejde med CPH:DOX den 6. nov.

19-02-2014 Analyse i Politiken: Ulighed i sundhed - modtagere af indkomstoverførsler har
større helbredsproblemer

23-01-2014 Projektrapport om minimumsindtægter i DK og EU udkommer i samarbejde med EAPN

6-12-2013 Social Årsrapport 2013 er udkommet

8-10-2013 Evaluering af Red Barnets familieoplevelses- klubber bliver fremlagt på konferencen "Natur og sociale indsatser"

3-10-2013 CASAs bidrag til det kriminalpræventive arbejde er tilgængeligt på København kommunes HOTSPOT

1-10-2013 "En Udstrakt Hånd" holder inspirationsmøde med Ældresagen, EGV, LOFS og INSP om frivillige og ensomhedsforebyggelse.


Copyright © www.casa-analyse.dk - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!