Tilføj til favoriter  E-mail side   
CENTER FOR ALTERNATIV
SAMFUNDSANALYSE

VESTERBROGADE 124B, 3.TH 
DK-1620 KØBENHAVN V

FIND OS HER

TLF: +45 3332 0555
CASA's Nyhedsmail
CASA bidrager til samfunds-debatten ved at offentliggøre de rapporter vi udarbejder Download gratis rapporter
CASA er en non-profit erhvervsdrivende forening. Vi tilbyder konsulentbistand og udarbejder forsknings­baserede analyser.

CASAs formål er at medvirke til at skabe større viden i befolkningen om sociale, økonomiske og politiske samfundsspørgsmål

Nyt fra CASA


CASA arbejder med evalueringer, analyser og rådgivning. Aktuelt om:

Kontanthjælp - Minimumsindkomster og fattigdomgrænser i Danmark og EU Projektet foregår i samarbejde med EAPN, og er finansieret af EU-kommissionen. Formålet er at undersøge om landenes minimumsindtægter er tilstrækkelige for alle, som ikke kan forsørge sig selv.

Funktionelle lidelser og arbejds­marked. Projektet er finansieret af TRYG-fonden.

CASA gennemfører for Pensam en effektmåling af redskabet Din Stifinder.

Afdækning af socioøkonomisk ulighed i behandling i sundhedsvæsenet. Projektet er støttet af Rockwoolfondens Forskningsenhed, Hvidovre Hospital og Sygehus Vendsyssel. 

CASA deltager i et større forskningsprojekt med Sociologisk Institut, Ål­borg Universitet og Roskilde Universitetscenter med fokus på Konsekven­serne af de laveste sociale ydelser finansieret af Rådet for Socialt Udsatte. 

I samarbejde med LO Faglige Seniorer står CASA for projektet; En udstrakt hånd – som har til formål at forebygge ensomhed blandt ældre. Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet. 

EFTERLYSNING: Helsefonden ønsker en undersøgelse af Børn i misbrugsfamilier, og CASA søger kommuner hertil.

Seneste rapporter fra CASA


19.02.14 Modtagere af overførselsindkomst har større helbredsproblemer
23.01.14 Minimumsindkomster og fattigdomgrænser i Danmark og EU
05.12.13 Social Årsrapport 2013: Ulighed
08.10.13 Natur og sociale indsatser - Evaluering af familieklubber i Red Barnet
03.10.13 HOTSPOT - Uddannelse og beskæftigelse for unge på Nørrebro
25.06.13 Udsatte enlige mødre
25.01.13 Afsavn og indkomst - Afsavn i et fattigdomsperspektiv


CASA aktuelt

24-04-2014 CASA afholder GENERALFORSAMLING den 27. maj 2014 kl.16.30, Vesterbrogade 124B

19-02-2014 Analyse i Politiken: Ulighed i sundhed - modtagere af indkomstoverførsler har
større helbredsproblemer

23-01-2014 Projektrapport om minimumsindtægter i DK og EU udkommer i samarbejde med EAPN

6-12-2013 Social Årsrapport 2013 er udkommet

8-10-2013 Evaluering af Red Barnets familieoplevelses- klubber bliver fremlagt på konferencen "Natur og sociale indsatser"

3-10-2013 CASAs bidrag til det kriminalpræventive arbejde er tilgængeligt på København kommunes HOTSPOT

1-10-2013 "En Udstrakt Hånd" holder inspirationsmøde med Ældresagen, EGV, LOFS og INSP om frivillige og ensomhedsforebyggelse.


Copyright © www.casa-analyse.dk - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!