Tilføj til favoriter  E-mail side   
CENTER FOR ALTERNATIV
SAMFUNDSANALYSE

VESTERBROGADE 124B, 3.TH 
DK-1620 KØBENHAVN V

FIND OS HER

CASA's Nyhedsmail
CASA bidrager til samfunds-debatten ved at offentliggøre de rapporter vi udarbejder Download gratis rapporter
CASA er en non-profit erhvervsdrivende forening. Vi tilbyder konsulentbistand og udarbejder forsknings­baserede analyser.

CASAs formål er at medvirke til at skabe større viden i befolkningen om sociale, økonomiske og politiske samfundsspørgsmål

Nyt fra CASA


CASA arbejder med evalueringer, analyser og rådgivning. Aktuelt om:

Fattigdom
I EU diskuteres måling og bekæmpelse af fattigdom. Der indsamles standardbudgetter i EU-landene og CASA står for arbejdet med det danske standardbudget.

Standardbudget og minimumsbudget
CASA fornyer det danske standardbudget fra 2001 for Rockwool Fondens Forskningsenhed med henblik på et nyt minimumsbudget. Minimumsbudgettet skal bruges til en undersøgelse af børnefattigdom og til en afgrænsning af fattige.

Socialt udsatte
CASA har for Kriminalforsorgen foretaget en evaluering af børneansvarlighedsordningen. Evalueringen belyser, hvordan de børneansvarlige i fængsler og arresthuse, sikrer fokus på børneområdet og medvirker til at fastholde kontakten mellem de indsatte og deres børn.

Sundhed
CASA gennemfører metodeudviklingsprojektet ”Kom med - opsporing og omhu i seniornetværket." Projektet skal fastholde personer, der viser tegn på demens, til fortsat at være aktive og bevare deres netværk. Målgruppen er medlemmer af FOAs Seniorklubber der vil virke som ressourcepersoner.

CASA laver for PenSam en effektmåling af redskabet ”Din Stifinder”. Det er et arbejdsfastholdelsesprojekt, som skal afprøve redskaber med henblik på at reducere antallet af PenSam-medlemmer, der går på førtidspension.

Evaluering
CASA gennemfører for foreningen Skole og Forældre en evaluering af projekt ”Kompetenceløft til skolebestyrelser”. Evalueringen skal belyse om der er sket et kompetenceløft og om bestyrelsesmedlemmerne føler sig bedre klædt på til hvervet.


Seneste rapporter fra CASA


16.12.14 Social Årsrapport 2014: Sociale ydelser og uligheder
03.11.14 Afdækning af uligheder i behandling
19.02.14 Modtagere af overførselsindkomst har større helbredsproblemer
23.01.14 Minimumsindkomster og fattigdomgrænser i Danmark og EUNyheder

CASA har deltaget i forskningsprojekt ”Konsekven­serne af de laveste sociale ydelser” finansieret af Rådet for Socialt Udsatte. Der er kommet seks rapporter og projektet er afsluttet med bogen ”Fattigdom, afsavn og coping.” som er udkommet på Hans Reitzels Forlag januar 2015.

Artiklen "Ulighedsproblemer i sygdomsbehandling" fra Søren Geckler i Tidsskrift for Socialpolitisk Forening peger på en række ulighedsproblemer der møder de ressourcesvage patienter, som er blevet behandlet for apopleksi (blodprop og blødning i hjernen) mellem 2010 og 2012. Artiklen bygger på rapporten "Afdækning af uligheder i behandling" af Søren Geckler og Henning Hansen, CASA 2014

Copyright © www.casa-analyse.dk - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!