CENTER FOR ALTERNATIV
SAMFUNDSANALYSE

VESTERBROGADE 124B, 3.TH 
DK-1620 KØBENHAVN V

FIND OS HER

CASA's Nyhedsmail
CASA bidrager til samfunds-debatten ved at offentliggøre de rapporter vi udarbejder Download gratis rapporter
CASA er en non-profit erhvervsdrivende forening. Vi tilbyder konsulentbistand og udarbejder forsknings­baserede analyser.

CASAs formål er at medvirke til at skabe større viden i befolkningen om sociale, økonomiske og politiske samfundsspørgsmål

Social Årsrapport 2006. Om Frivilligt socialt arbejde


Af CASA og Socialpolitisk Forening.
Rapporten kan rekvireres hos CASA, pris 100 kr. + forsendelse.

Velfærdsdiskussionen har domineret debatten de seneste år. Den har handlet meget om bekymringerne med hensyn til velfærden, set i lyset af de demografiske ændringer vi står overfor med en større andel ældre, i forhold til andelen som er på arbejdsmarkedet.
 
Den omfattende debat endte lidt som en fuser, både fordi Regeringen og statsministeren forfaldt til at handle i forhold til de aktuelle politiske problemer, og som det ofte går med politikere forfaldt til de kortsigtede løsninger.
 
I forbindelse med velfærdssamfundet og indsatsen i forhold til de dårligst stillede fremhæves ofte de frivillige sociale organisationer, som en vigtig medspiller. Til festlige lejligheder bliver de ofte trukket op af hatten og nævnt som aktører, som i højere grad skal inddrages i det sociale arbejde specielt i forhold til de socialt dårligt stillede. Men ofte bliver det ved talerne.
 
Social Årsrapport stiller derfor spørgsmålet: Hvad er det frivillige sociale arbejdes rolle i den aktuelle og fremtidige velfærdspolitik?
 
Regeringen har i bestræbelserne på at få flere i arbejde sat ydelserne ned for langvarige kontanthjælpsmodtagere og indvandre og flygtninge på kontanthjælp. Social Årsrapport har behandlet dette emne flere gange og sat fokus på virkningerne og konsekvenserne af denne politik. I dette nummer af Social Årsrapport bringer vi flere bidrag til denne problemstilling med analyser af forholdene for bl.a. flygtninge på starthjælp.
 
Derudover opsummerer vi de forskellige analyser, der foreligger på området, som klart og entydigt viser, at økonomiske incitamenter ikke har virkning i forhold til de dårligst stillede.
 
Social Årsrapport tilstræber gennem beretninger, talmateriale og analyser at belyse og vurdere de sociale forhold. Der er lagt vægt på en belysning af udviklingen i alle de forskellige sociale indkomstoverførsler og antal personer, som er arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister.
 
Derudover er der på grundlag af forskelligt statistisk materiale, fx Beskæftigelsesministeriets DREAM-database, foretaget selvstændige analyser, fx af hvor længe ydelsesmodtagerne opholder sig i de offentlige ydelsessystemer, og hvilke tiltag og indsatser der virker for at få folk ud af forsørgelsessystemerne og blive selvforsørgende.


Download rapportCASA aktuelt

16.12.14 Social Årsrapport 2014 i medierne: TV2, Finans, JP, Kristeligt Dagblad, BT

13-11-2014 Søren Geckler i DR Detektor om ulighed i behandling

04-11-2014 Kronik i Politiken: Sundhedsvæsenet er vredet pilskævt

03-11-2014 Afdækning af uligheder i behandling. Rapporten kan downloades her

20-10-2014 CASA præsenterer Richard Wilkinson i samarbejde med CPH:DOX den 6. nov.

19-02-2014 Analyse i Politiken: Ulighed i sundhed - modtagere af indkomstoverførsler har
større helbredsproblemer

23-01-2014 Projektrapport om minimumsindtægter i DK og EU udkommer i samarbejde med EAPN


Copyright © www.casa-analyse.dk - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!