Print denne artikel Print denne artikel  Tilføj til favoriter  E-mail side   
CASA - ANALYSE & TAL 
NANNASGADE 28
DK-2200 KØBENHAVN N

CASA's Nyhedsmail
CASA bidrager til samfunds-debatten ved at offentliggøre de rapporter vi udarbejder Download gratis rapporter
CASA er en non-profit erhvervsdrivende forening. Vi tilbyder konsulentbistand og udarbejder forsknings­baserede analyser.

CASAs formål er at medvirke til at skabe større viden i befolkningen om sociale, økonomiske og politiske samfundsspørgsmål

Undersøgelse af status for kommunale indkøb af certificeret træ. Juni 2010.

Af Karl Vogt-Nielsen og Henning Hansen

CASA har for NGO-organisationerne Nepenthes og WWF gennemført en analyse af danske kommuners indkøb af træprodukter med fokus på bæredygtigt træ.Formålet med analysen var at undersøge:
  • I hvilket omfang stiller kommunerne i dag krav ved indkøb af forskellige træprodukter?
  • Hvilke barrierer er der i dag for, at kommunerne kan stille krav til hhv.
  • lovpligtigt og bæredygtigt træ?
  • Hvem er med til at træffe beslutninger om indkøb af træprodukter?
  • Hvilke ønsker er der til et nyt regelsæt?

Der er fremsendt et elektronisk spørgeskema til en række personer, som kommunerne selv har anbefalet kan indgå i undersøgelsen, idet kommunerne blev anmodet om kontaktdata til en eller flere centrale personer, som i kommunen er involveret i beslutningsprocessen om miljøaspektet i tilknytning til indkøb af træprodukter

Analysen er gennemført fra februar til april 2010.
 Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling 2016 tirsdag d.24. maj kl.16.30 som afholdes på Vesterbrogade 124 B 3. sal. Se indkaldelse her

Der er følgende forslag til generalforsamlingen. Se dem her

Bestyrelsen har udarbejdet følgende skriftlige beretning. Læs beretningen her


Social Årsrapport
fastslår, at 2015 var et trist år for socialpolitikken, de syge og de arbejdsløse.

Rapporten peger på, at den nye integrationsydelse, kontanthjælpsreformen og manglende løsninger på sociale problemer vil få fattigdommen, uligheden og afsavnene i samfundet til at stige.
Eksperter advarer om, at trygheden forsvinder fra det danske velfærdssystem, hvis udviklingen fortsætter.
Læs hvad Finn Kenneth Hansen fra CASA udtaler til Politiken om Social Årsrapport 2015 her                                 

CASA har deltaget i forskningsprojekt ”Konsekven­serne af de laveste sociale ydelser” finansieret af Rådet for Socialt Udsatte. Der er kommet seks rapporter og projektet er afsluttet med bogen ”Fattigdom, afsavn og coping.” som er udkommet på Hans Reitzels Forlag januar 2015.

Artiklen "Ulighedsproblemer i sygdomsbehandling" fra Søren Geckler i Tidsskrift for Socialpolitisk Forening peger på en række ulighedsproblemer der møder de ressourcesvage patienter, som er blevet behandlet for apopleksi (blodprop og blødning i hjernen) mellem 2010 og 2012. Artiklen bygger på rapporten "Afdækning af uligheder i behandling" af Søren Geckler og Henning Hansen, CASA 2014Copyright © www.casa-analyse.dk - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!